Lundby Trafikskola drivs som ett aktiebolag. Vi är godkända för F-skatt. Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar.

 

Köpvillkor – Lundby Trafikskola AB

§1 Priser
De priser som gäller är de som anges vid inköpstillfället. Samtliga priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Ev. fraktkostnad tillkommer, se §4 – Leverans och frakt.

§2 Kortbetalning
Kontokort innebär att du betalar din vara direkt via kontokort. Eventuellt återköp görs endast till samma kort som användes vid betalning. Du måste vara över 18 år för att handla.

§3 Kortbetalning och Swish
Swish betalas direkt via app i telefonen. Eventuellt återköp görs till angivet bankkonto. Du måste vara över 18 år för att handla.

§4 Leverans och frakt
Vid leverans via post sänds dina varor normalt 2-4 dagar efter det att du har lagt din beställning. För varor som ej levereras digitalt tillämpar vi enhetsfrakt på 89 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad. Vi levererar varor endast inom Sverige.

§5 Ej uthämtade varor
Om du beställt en fysisk vara och sedan väljer att inte hämta ut varan debiteras du 100 kr i administrationskostnader. Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

§6 Ångerrätt och retur

 

1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.

 

2. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post eller e-post till den adress som anges i slutet av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

 

3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Lundby Trafikskola AB, Fallhammargatan 3B, 721 33 VÄSTERÅS. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

 

4. Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 

5. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.

 

6. Gäller avtalet en utbildningstjänst så gäller ångerrätten 14 dagar från den dag avtalet ingåtts. Ångerrätten gäller inte om utförande av tjänsten påbörjats eller utförts, t.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i Teoricentralen.. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet.

7. Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.

§7 Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar när du beställer en vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt och användas enbart för administration av din beställning. Dina uppgifter kommer aldrig lämnas vidare.

§8 Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer tillämpar vi STR:s reklamationspolicy (www.str.se).

§9 Tvist
Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol, kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd.

 

Kontaktuppgifter

 

Lundby Trafikskola AB
Fallhammargatan 3B
721 33 VÄSTERÅS

Org. Nr: 556912-9876

 

Tele: 021-4751400
E-post: info@lundbytrafikskola.se
Hemsida: www.lundbytrafikskola.se