Så hanterar vi dina personuppgifter på Lundby Trafikskola AB

 

Varför behöver vi dina personuppgifter?

 

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, enligt nedan. Behandlingen är förenlig med Dataskyddsförordningen, eftersom Lundby Trafikskola AB har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: bevilja kursdeltagande, godkänna genomförda utbildningar, rapportera till Transportstyrelsen,  svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via sms, ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto på Teoricentralen. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Lundby Trafikskola AB ska kunna säkerställa din identitet och för att möta Transportstyrelsens krav på att kunna uppvisa utbildningskort på begäran. Dina personuppgifter kommer att behandlas i våra IT-system.  Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

 

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?

 

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefon-/mobiltelefonnummer.

Tider under vilka personuppgifter sparas

 

Lundby Trafikskola AB behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag, 2 år. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

 

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de. 

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad. 

 

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Lundby Trafikskola Ab
Fallhammargatan 3 B
721 33 Västerås

info@lundbytrafikskola.se